Publicatie

Publicatie datum
Electronic medical records and quality of prescriptions in general practice.
Opondo, D.O. Electronic medical records and quality of prescriptions in general practice. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2018.
Download de PDF
Dit proefschrift gaat over de kwaliteit van voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere patiënten in de huisartsenpraktijk. Onze aandacht gaat specifiek uit naar de mogelijkheden van computertechnologie om verbeteringen in het voorschrijven te bewerkstelligen.
Aan de hand van de drie hoofdvragen vatten we de bevindingen samen.
 Vraag 1: Wat is de huidige kwaliteit van voorschrijven aan oudere patiënten in de huisartsenpraktijk?
 Vraag 2: Hoe kunnen richtlijnen, die geformuleerd zijn als klinische regels, worden gebruikt in geautomatiseerde beslissingsondersteunende systemen?
 Vraag 3: In hoeverre is het mogelijk het naleven van klinische regels in de huisartsenpraktijk automatisch te bepalen?
Gegevens verzameling