Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer.

Jansen, D., Rijken, M. Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer. Utrecht: NIVEL, 2013. 92 p.
Download de PDF
De Nederlandse overheid zet sinds 2008 in op een programmatische aanpak van chronische ziekten. Een belangrijk aspect van deze aanpak is het centraal stellen van patiënten binnen de chronische zorg via het stimuleren van betrokkenheid, regie en eigen verantwoordelijkheid van patiënten rond zorg en ziekte. Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor een centrale en actieve rol van patiënten met diabetes binnen de diabeteszorg via onder meer de ontwikkeling en verspreiding van Diabetes Zorgwijzers.

In 2008 heeft DVN de Diabetes Zorgwijzer type 2 ontwikkeld speciaal voor mensen met diabetes type 2 (DM-2). Aan de hand van deze zorgwijzer kunnen mensen met DM-2 zelf vaststellen of zij alle zorg krijgen die ze volgens de Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) behoren te krijgen.
Daarnaast biedt de zorgwijzer handvatten aan patiënten om zelf een actieve rol op zich te nemen in de zorg voor hun diabetes, bijvoorbeeld aan de hand van het opstellen van een individueel zorgplan (IZP).

Een IZP bevat de afspraken die de patiënt met zijn zorgverlener(s) (huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige) heeft gemaakt over de manier waarop zij gezamenlijk de diabetes zullen behandelen. Het plan bevat onder andere afspraken over op welke manier de diabetes zal worden behandeld, hoe de behandeling zal worden afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de patiënt, en welke taken door welke zorgverleners of de patiënt zelf zullen worden gedaan en hoe vaak.