Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie implementatiemonitor ZonMW: onderzoek naar de relatie tussen implementatieplannen en hun uitkomsten.

Theunissen, N.C.M., Pas, S.M.E. te, Friele, R.D. Evaluatie implementatiemonitor ZonMW: onderzoek naar de relatie tussen implementatieplannen en hun uitkomsten. Utrecht: NIVEL, 2003. 153 p.
Download de PDF
Vanaf nu is het mogelijk te voorspellen of een zorgvernieuwingsproject werkelijk tot veranderingen in de zorg zal leiden. Dit komt door een nieuwe checklist, de implementatiemonitor. De implementatiemonitor is een uitgebreide vragenlijst die scores toekent aan projecten die als doel hebben de gezondheidszorg te verbeteren. Hoe hoger de score die een projectvoorstel haalt, hoe groter de kans dat het bij invoering daadwerkelijk tot veranderingen in de zorg leidt. Een duidelijke doelstelling en een goed opgezet stappenplan leverden de hoogste scores op en blijken dan ook in de praktijk de kans van slagen het sterkst te beïnvloeden.

De implementatiemonitor is opgesteld en geëvalueerd door onderzoekers van het NIVEL in opdracht van ZonMw, een organisatie die veel vernieuwingsprojecten in de gezondheidszorg financiert en de implementatie ervan bevordert. Onderzoekers en beleidsmakers kunnen met de monitor nagaan wanneer het invoeren (implementatie) van een zorgvernieuwing veel of juist weinig kans van slagen heeft. Door de implementatiemonitor vooraf toe te passen op nieuwe projectvoorstellen kunnen die bij een lage score worden aangepast, om de kans op succes te verhogen. Dit leidt tot een betere besteding van gemeenschapsgeld en tot effectievere zorg voor de patiënt. De checklist is breed toepasbaar en vraagt naar doelen die voor alle zorgvernieuwende projecten relevant zijn, zoals verbetering van de kwaliteit van zorg en leven, veranderingen in de organisatie van de zorg, of veranderingen in de betrokkenheid van de zorgverleners of patiënten.

Het NIVEL testte de monitor uit op 77 ZonMw-projecten zoals: de landelijke implementatie van de cursus “Omgaan met depressie in de preventieve geestelijke gezondheidszorg; VerpleegthuisZorg Land van Cuijk (verankering van transmurale verpleeghuiszorg thuis); een patiëntengids met informatie over de verschillende behandelingsmogelijkheden voor mensen met Addison, richtlijnen voor tilliften thuis, maar ook zorgmappen (mappen met praktische informatie over een chronische ziekte) voor bijvoorbeeld epilepsie of Diabetes Mellitus. Gemiddeld werd 37 procent van de in deze projecten gestelde doelen bereikt. ZonMw gebruikt de uitkomsten van deze studie voor het aanscherpen van haar implementatieaanpak en het meten van het effect ervan op gebruik van haar projectresultaten in de praktijk.