Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie Wet inzake Bloedvoorziening.

Roscam Abbing, H.D.C., Derckx, V.L., Gevers, J.K.M., Blaas, D., Friele, R.D., Hanssen, J.E., Sluijs, E.M. Evaluatie Wet inzake Bloedvoorziening. Den Haag: ZonMw, 2003. 191 p.
Download de PDF
De resultaten van de eerste evaluatie van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv, 1998) zijn duidelijk positief. Zo heeft de omslag in de organisatie van de nationale bloedvoorziening die de Wibv teweeg heeft gebracht, tot uniformiteit in de fincancieringsstructuur en in het veiligheids- en kwaliteitsbeleid geleid. Daartegenover staat dat de schaalvergroting in bepaalde opzichten wel nadelige gevolgen heeft gehad, onder meer dat voor donoren en afnemers de afstand met de producent is vergroot.

In het kader van de herstructurering is de reorganisatie van de bloedvoorziening nog niet geheel voltooid; de zogenoemde 'operatie vierslag' is nog in volle gang. Het is daarom bij dit eerste evaluatieonderzoek nog niet mogelijk om de uiteindelijke effecten van de nieuwe inrichting van de bloedvoorziening te kunnen meten. Om over enige jaren te kunnen beoordelen of de bloedvoorziening door de Wibv in alle opzichten daadwerkelijk doelmatig en doeltreffend functioneert, dient daarom nu een nulmeting in gang te worden gezet.