Publicatie

Publicatie datum

Evalueren van zorg is niet zo eenvoudig.

Steen, D. van der, Huijben-Schoenmakers, M., Groot, K. de. Evalueren van zorg is niet zo eenvoudig. TVZ: Verpleegkunde in praktijk en wetenschap: 2019, 129(4), p. 40-43.
Download de PDF
Achtergrond
Om inzicht te krijgen in de ervaringen met betrekking tot de verslaglegging met het Omaha System is bij een wijkzorgorganisatie een kwalitatief, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd.

Bevindingen
Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden die hebben meegedaan aan het onderzoek geeft aan een kennistekort te ervaren en daardoor moeite te hebben met de verslaglegging van de evaluatie. Een belangrijk voordeel dat enkele geïnterviewden ervaren is dat zij door gebruik van het Omaha System een vollediger beeld hebben van de cliënten.
Als nadeel wordt genoemd dat geïnterviewden nieuwe informatie die volgt uit een evaluatiegesprek zelf niet bij het assessmentdeel kunnen vastleggen. Hierdoor wordt het cyclische aspect van het verpleegkundig proces verstoord.