Publicatie

Publicatie datum

Gebruik van AWBZ-gefinancierde thuiszorg en Wvg-aanvragen door chronisch zieken en gehandicapten: cijfers ter voorbereiding van de WMO.

Calsbeek, H. Gebruik van AWBZ-gefinancierde thuiszorg en Wvg-aanvragen door chronisch zieken en gehandicapten: cijfers ter voorbereiding van de WMO. www.nivel.nl: NIVEL, 2005.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vanaf 2006 stapsgewijs ingevoerd. In het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) is onderzocht in hoeverre gebruik wordt gemaakt van AWBZ-gefinancierde thuiszorg en Wvg-aanvragen. Het panel bestaat uit zelfstandig wonende mensen met een chronisch somatische aandoening of handicap in de
leeftijd vanaf 15 jaar.