Publicatie

Publicatie datum

Gecombineerde visus- en gehoorbeperking: naar schatting bij 30.000-35.000 55-plussers in Nederland

Vaal, J., Gussekloo, J., Klerk, M.M.Y. de, Frijters, D.H.M., Evenhuis, H.M., Beek, A.P.A. van, Nispen, R.M.A. van, Smits, C., Deeg, D.J.H. Gecombineerde visus- en gehoorbeperking: naar schatting bij 30.000-35.000 55-plussers in Nederland Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2007, 151, p.1459-1463
Download de PDF
Doel
Inventariseren van het aantal ouderen in Nederland met een gecombineerde visus- en gehoorbeperking (GVGB).

Opzet
Combinatie van onderzoekingen in de algemene bevolking en in relevante deelpopulaties.

Methode
Acht uit recente ouderenstudies afkomstige databestanden met visus- en gehoorgegevens van Nederlandse ouderen van 55 jaar en ouder werden nader geanalyseerd. Meetmethoden waren zelfrapportage, klinische metingen en observatie. Prevalenties van GVGB werden berekend voor de algemene bevolking, de niet-geïnstitutionaliseerde bevolking en voor bijzondere deelgroepen, zoals ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De berekende prevalenties waren geëxtrapoleerd naar de Nederlandse bevolking.

Resultaten
Onder zelfstandig wonende 55-plussers bedroegen de gevonden prevalenties van GVGB in verschillende datasets 0,4 (95-BI: 0,2-0,6) en 0,6 (95-BI: 0,3-0,8). Onder ouderen in verzorgingshuizen bedroegen deze 5,4 (95-BI: 0,9-9,9) en 5,5 (95-BI: 3,8-7,2) en in verpleeghuizen 12,7 (95-BI: 9,7-15,7) en 16,7 (95-BI: 14,6-18,8). GVGB kwam het vaakst voor bij mensen van 85 jaar en ouder. Geschat werd dat in Nederland 30.000 tot 35.000 55-plussers een GVGB hebben.

Conclusie
GVGB bleek met name een probleem van de oudste ouderen. De visus- en gehoorproblematiek bij deze ouderen vraagt om een geïntegreerde benadering.