Publicatie

Publicatie datum

Gecontroleerd voorschrijven: monitoring herhaalreceptuur verdient meer aandacht.

Dijk, L. van, Dijkers, F., Schellevis, F. Gecontroleerd voorschrijven: monitoring herhaalreceptuur verdient meer aandacht. Medisch Contact: 2003, 58(35), 1306-1309
Lees online
Tachtig procent van de huisartsen laat herhaalrecepten voor slaapmiddelen uitschrijven door de praktijkassistente, ook al raadt de richtlijn(de NHG-standaard slapeloosheid en slaapmiddelen van het Nederlands Huisartsen Genootschap) dit af. De helft van deze huisartsen vindt het goed dat hun assistente vaker dan twee keer slaapmiddelen op herhaling uitschrijft.

Dit blijkt uit NIVEL-onderzoek onder 188 huisartsen die deelnamen aan de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Herhaalreceptuur heeft veel voordelen. Het voorkomt dat de huisarts veel tijd kwijt is aan routineus administratief werk en dat patiënten alleen na een afspraak met de huisarts een herhaalrecept kunnen krijgen. Er kunnen ook nadelen zijn verbonden aan herhaalreceptuur zoals een verminderde controle van de huisarts op de medicatie van patiënten. Om deze nadelen te minimaliseren is het belangrijk afspraken te maken over het voorschrijven van herhaalrecepten. Uit dit onderzoek blijkt dat huisartsen vaak wel mondelinge afspraken maken met hun assistentes over het afhandelen van herhaalreceptuur, maar dat er nauwelijks schriftelijk vastgelegde afspraken zijn, waar zowel huisarts als praktijkassistente op terug kan grijpen. Uit het onderzoek blijkt verder dat praktijkassistententes vooral technische aspecten van herhaalrecepten controleren, zoals dosering en hoeveelheid. Zij letten minder op de noodzaak het geneesmiddel nogmaals te verstrekken. Dit kan leiden tot onnodig verstrekken van geneesmiddelen.
Gegevensverzameling