Publicatie

Publicatie datum

Geïntegreerde geboortezorg in VSV’s: resultaten van de VSV- Integratiemeter.

Boesveld, I.C., Annegarn, A.M.A., IJsseldijk, J.M., Veldhuyzen, D.C., Winkel, L., Annot, F., Bruijnzeels, M.D., Franx, A., Wiegers, T.A. Geïntegreerde geboortezorg in VSV’s: resultaten van de VSV- Integratiemeter. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie: 2016, 129(10), 500-508
Lees online
Ruim een kwart van alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) heeft deelgenomen aan de VSV-Carrousel waarbij de VSV-Integratiemeter is afgenomen. Deze nieuw-ontwikkelde vragenlijst werd gebruikt als ‘spiegel’ voor verloskundige samenwerkingsverbanden om inzicht te geven in het (niveau van) functioneren van het verloskundig samenwerkingsverband in relatie tot integrale geboortezorg. De resultaten van de VSV-Integratiemeter geven een kijkje in de keuken van (de organisatie van) geïntegreerde geboortezorg: het maakt verschillen en overeenkomsten tussen verloskundige samenwerkingsverbanden zichtbaar. (aut. ref.)