Publicatie

Gender en stoppen met roken: resultaten van de Nederlandse International Tobacco Control (ITC) vragenlijst: resultaten van de Nederlandse International Tobacco Control (ITC) vragenlijst

Nagelhout, G., Poole, N., Geboers, C., Magnée, T., Kaag, A.M., Brand, F. van den, Putte, B. van den, Vries, H. de, Fong, J., Willemsen, M. Gender en stoppen met roken: resultaten van de Nederlandse International Tobacco Control (ITC) vragenlijst: resultaten van de Nederlandse International Tobacco Control (ITC) vragenlijst Den Haag: IVO, 2022. 2 p.
Download de PDF
Er is nog weinig bekend over stoppen met roken onder genderdiverse mensen in vergelijking met cis-vrouwen
en cis-mannen. We onderzochten verschillen tussen deze drie groepen in mate van tabaksverslaving, intentie
om te stoppen met roken, gebruik van stopondersteuning, stoppogingen (ooit geprobeerd en aantal) en triggers om na te denken over stoppen met roken.