Publicatie

Publicatie datum

In gesprek over chemotherapie. Wat kunt u verwachten van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek.

NIVEL. In gesprek over chemotherapie. Wat kunt u verwachten van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek. Utrecht: NIVEL, 2006.
Download de PDF
In dit tweedelige rapport vindt u de aangepaste richtlijn voor voorlichting op maat aan ouderen met kanker en de bijbehorende training voor verpleegkundigen.Deel 1 - Handvatten voor patiëntgerichte voorlichting aan ouderen met kanker
Deel 1 bevat informatie voor de verpleegkundigen over de opbouw van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek over chemotherapie.
Daarbij is in de eerste plaats aandacht voor de vorm en de structuur van het voorlichtingsgesprek. De speciaal ontwikkelde informatiefolder stelt patiënten en hun naasten in staat zich voor te bereiden op het gesprek. Door het gebruik van een gespreksonderwerpenlijst, die onderdeel uitmaakt van de voorbereidende informatiefolder, ontstaat extra ruimte voor inbreng van de patiënt en zijn naaste(n). Om de interventie goed toe te passen en te implementeren wordt aanbevolen om tijdens de door het NKI-AVL ontwikkelde communicatietraining te oefenen met belangrijke communicatieve vaardigheden als exploreren, structureren en samenvatten. Dit rapport kan als ondersteuning van deze training dienen, maar kan ook als naslagwerk gebruikt worden. Dit deel van het rapport is te printen.
Hoe de deelnemende verpleegkundigen en de trainer de training hebben ervaren kunt u hier nalezen. In dit document zijn ook de contactgegevens van de trainer opgenomen. U kunt haar hiermee rechtstreeks benaderen wanneer u belangstelling hebt voor het volgen van een training.

Deel 2 - Een video-observatie-onderzoek naar patiëntgerichtheid en recall van informatie tijdens verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker
Deel 2 geeft theoretische achtergrondinformatie en een overzicht van de onderzoeksresultaten die de basis vormen van de interventie.
De interventie is ontwikkeld om de communicatie met ouderen in de voorbereiding op chemotherapie te verbeteren. Het materiaal leent zich echter ook uitstekend voor toepassing in andersoortige voorlichtingsgesprekken.