Publicatie

Publicatie datum

Gezonde levensverwachting en het effect van chronische ziekten.

Nusselder, W.J., Bos, G.A.M. van den, Sonsbeek, J.L.A. van, Velden, J. van der. Gezonde levensverwachting en het effect van chronische ziekten. Amsterdam/Utrecht/Voorburg: Instituut voor Sociale Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum, NIVEL, Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995.
Verslag van een onderzoek naar de robuustheid van de 'gezonde levensverwachting' als indicator voor de gezondheidstoestand. Deze maat is in het verleden door verschillende onderzoekers op basis van verschillende bronnen en criteria voor gezondheid berekend. In dit onderzoek ging het om de vraag in hoeverre verschillende bronnen overeenkomstige resultaten opleveren als dezelfde criteria gebruikt worden. De gezondheidsindicator is aan de hand van drie enquêteonderzoeken vergeleken. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens over chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen en ervaren gezondheidstoestand. (ref.NZI)