Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsproblemen en zorggebruik na drie rampen in Nederland: monitoring in de huisartspraktijk.

IJzermans, J., Soeteman, R. Gezondheidsproblemen en zorggebruik na drie rampen in Nederland: monitoring in de huisartspraktijk. Psychologie & Gezondheid: 2008, 36(3), 141-146
Download de PDF
De huisarts neemt in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem een centrale rol in. Organisatorisch omdat hij poortwachter is naar de tweede lijn en burgers verplicht staan ingeschreven bij één huisartspraktijk. Inhoudelijk omdat hij de patiënt en diens ziektegeschiedenis kent – en digitaal heeft vastgelegd – en een onderscheid weet te maken tussen wat ‘pluis’ en ‘niet pluis’ is. De huisarts is, in tijden van crisis, de spin in het web van de nazorg, zoals bleek na de laatste twee grote Nederlandse rampen in de Bijlmermeer en Enschede en na de brand in Volendam. In de huisartspraktijk kan goed worden gevolgd hoe het met de getroffenen gaat, op het terrein van gepresenteerde klachten en ziektes, van kwaliteit van leven en van zorg- en medicatiegebruik. Vanaf de Bijlmerramp is er daarom onderzoek gedaan naar de gevolgen van de ramp voor getroffen huisartspatiënten. Daarbij heeft dit type onderzoek een ontwikkeling doorgemaakt waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan: er wordt per ramp geschetst hoe onderzoek werd opgezet en uitgevoerd en wat de voornaamste uitkomsten waren. (aut. ref.)
Gegevensverzameling