Publicatie

Publicatie datum

Goede zorg voor mensen met multimorbiditeit: handvatten voor de ontwikkeling en evaluatie van zorg voor mensen met meerdere chronische aandoeningen.

Rijken, M., Korevaar, J. Goede zorg voor mensen met multimorbiditeit: handvatten voor de ontwikkeling en evaluatie van zorg voor mensen met meerdere chronische aandoeningen. Nivel: Utrecht, 2021. 49 p.
Download de PDF
Dit document is bedoeld om handvatten te bieden aan huisartsen en andere zorgverleners binnen de eerste en tweede lijn en het sociaal domein, die gezamenlijk willen nadenken over wat goede zorg voor mensen met multimorbiditeit is en hoe de zorgverlening aan deze groep kan worden verbeterd.

Deze handvatten zijn gebaseerd op inzichten en ervaringen die we hebben opgedaan binnen de Europese Joint Action CHRODIS en het Nederlandse project CHRODIS-NL, waarvoor het Nivel subsidie ontving van het ministerie van VWS. Ze sluiten aan op het Denkraam Integratie Zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen (InEen, 2020).

Huisartsen of andere zorgverleners die aan de slag willen met het verbeteren van de zorg voor patiënten met multimorbiditeit bepalen eerst voor welke specifieke groep patiënten ze de zorg willen verbeteren. Welke patiënten met multimorbiditeit binnen de praktijk hebben de grootste behoefte aan proactieve, persoonsgerichte en gecoördineerde zorg? Hoe groot is deze groep? En wat kenmerkt deze groep? Dit document bevat een aantal suggesties en instrumenten om deze vragen te beantwoorden.

Vervolgens worden, afhankelijk van de patiëntengroep waarvoor men de zorg wil verbeteren, praktijkmedewerkers en samenwerkingspartners uitgenodigd om de huidige zorgverlening aan de betreffende groep te evalueren en gezamenlijk na te denken over welke verbeterstappen kunnen worden gezet. Daarbij kan het JA-CHRODIS Geïntegreerde Zorgmodel voor Multimorbiditeit handvatten bieden. Zo mogelijk worden ook patiënten uit de doelgroep zelf betrokken in het proces.

Het verbeteren van de zorg voor patiënten met multimorbiditeit is een stapsgewijs proces, dat tijd en inzet van alle betrokkenen vraagt. Niet alles kan tegelijk worden gedaan en sommige knelpunten zullen op een ander niveau moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door regionale of landelijke veldpartijen. Maar individuele huisartsen en andere zorgverleners kunnen al veel bereiken door samen na te denken over de zorg die ze willen verlenen en door elkaar en elkaars expertise beter te leren kennen en te benutten.