Publicatie

Publicatie datum

Helft van kinderen en een derde van volwassenen met ADHD krijgt ADHD-medicatie via huisarts.

Prins, M., Dijk, L. van. Helft van kinderen en een derde van volwassenen met ADHD krijgt ADHD-medicatie via huisarts. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Van alle kinderen die binnen de huisartspraktijk bekend staan als ‘overactief kind’ of met een ‘hyperkinetisch syndroom’ krijgt bijna de helft (48%) ADHD-medicatie via de huisartspraktijk voorgeschreven. Dit is vrijwel altijd methylfenidaat, maar soms ook atomoxetine. Van alle volwassenen tussen de 18 en 44 jaar die bij de huisarts bekend zijn met het ‘hyperkinetisch syndroom’ krijgt ruim een derde deel (36%) ADHD-medicatie voorgeschreven. Ook aan volwassenen wordt methylfenidaat het meeste voorgeschreven, zij krijgen hiernaast ook andere psychotrope middelen zoals anxiolytica en antidepressiva voorgeschreven. (aut. ref.)