Publicatie

Publicatie datum

Herstel Q-koortspatiénten geleidelijk gedurende 24 maanden na diagnose.

Loenhout, J.A.F. van, Hautvast, J.L.A., Vercoulen, J.H., Akkermans, R.P., Wijkmans, C.J., Velden, J. van der, Paget, W.J. Herstel Q-koortspatiénten geleidelijk gedurende 24 maanden na diagnose. Abstract. In: Abstractboek: NHG-Wetenschapsdag 2014. 13 juni 2014, Groningen. 40-41
Download de PDF
Inleiding: Tussen 2007 en 2011 zijn in Nederland 4107 gevallen van Q-koorts geregistreerd. Een dergelijk grote uitbraak geeft de mogelijkheid om het herstel van Q-koortspatiënten te bestuderen.
Onderzoeksvraag: Hoe is het verloop van de gezondheidsstatus van Q-koortspatiënten tot 24 maanden na diagnose, en 41 welke persoonlijke kenmerken zijn geassocieerd met een verminderde gezondheidsstatus? Methode: Q-koortspatiënten (n=336) werden gevraagd op zes momenten na aanvang ziekte (3, 6, 9, 12, 18, 24 maanden) een vragenlijst in te vullen. Hiermee werden 12 aspecten van gezondheidsstatus gemeten en vergeleken met controlegroepen. Daarnaast zijn persoonlijke kenmerken in kaart gebracht, waarbij de associatie met gezondheidsstatus 12 maanden na aanvang ziekte werd bepaald, en 24 maanden voor patiënten met een ernstig ziektebeloop. Resultaat: Negen uit twaalf aspecten van gezondheidsstatus verbeteren significant en lineair overeen periode van 24 maanden, en naderen de scores van controlegroepen. Kenmerken die op baseline zijn gemeten en die geassocieerd zijn met verminderde scores op de aspecten Vermoeidheid’, ‘Algemene Kwaliteit van Leven’ en ‘Rolbeperkingen door Fysiek Probleem’, zijn: rouw zijn, jong zijn en het hebben van een onderliggend gezondheidsprobleem. Later gemeten kenmerken die geassocieerd zijn met een verminderde gezondheidsstatus na12 maanden en voor patiënten met een ernstig ziektebeloop na 24 maanden, zijn: ziekenhuisopname (alleen voor 12 maanden), medicijngebruik, het volgen van aanvullende behandeling voor Q-koorts en geen alcoholconsumptie. Beschouwing: Q-koortspatiënten herstellen geleidelijk. De resultaten kunnen worden gebruikt door zorgverleners om het verwachte ziekteverloop aan patiënten te presenteren en om patiënten te identificeren die een verhoogd risico hebben op een verminderd herstel.