Publicatie

Publicatie datum

Het discriminerend vermogen van de CQ index Heup-/Knieoperatie.

Stubbe, J., Dijk, L. van. Het discriminerend vermogen van de CQ index Heup-/Knieoperatie. Utrecht: NIVEL, 2007.
Download de PDF
Volgens patiënten is de kwaliteit van zorg rond heup- en knieoperaties in alle ziekenhuizen goed en zijn de onderlinge verschillen gering. Ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen krijgen gemiddeld een 8,5 of 8,4 van patiënten die een heup- of knieoperatie ondergingen. De patiënten waren het meest positief over pijnbestrijding (3,6 op een schaal van 1 tot 4) en het minst over de communicatie met de arts (2,6 op een schaal van 1 tot 4). Die kan hier en daar nog beter. De CQ-index Heup-/knieoperatie brengt verder geen noemenswaardige verschillen tussen de onderzochte ziekenhuizen aan het licht, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Dit komt waarschijnlijk door de hoge gemiddelde score. De vragenlijst is in ieder geval goed te gebruiken om de kwaliteit van zorg per ziekenhuis te inventariseren.

Kwaliteit meten
Een CQ-index meet op een gestandaardiseerde manier de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de zorg en in wat zij belangrijk vinden. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. In alle sectoren van de gezondheidszorg is het belangrijk om de kwaliteit zichtbaar te maken vanuit het perspectief van de cliënt. De CQ-index is hiervoor een geëigend instrument.

Ontwikkeling
Het onderzoek was gericht op het discriminerend vermogen van de CQ-index Heup-/knieoperatie, met andere woorden: is de vragenlijst geschikt om onderscheid te maken in de kwaliteit van zorg tussen de verschillende ziekenhuizen. In totaal hebben 2456 patiënten de CQ-index Heup-/knieoperatie hiervoor ontvangen. Voor heel veel aandoeningen (zoals staar, astma, spataderen, lage rughernia) en zorgsectoren (zoals verpleging, verzorging en thuiszorg) zijn of worden op dit moment CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. De systematiek van de CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.