Publicatie

Publicatie datum

Het discriminerend vermogen van de CQ-index Staaroperatie.

Stubbe, J., Dijk, L. van. Het discriminerend vermogen van de CQ-index Staaroperatie. Utrecht: NIVEL, 2007.
Download de PDF
In alle ziekenhuizen is de zorg rond een staaroperatie goed volgens patiënten. Het maakt niet zo uit in welk ziekenhuis je een staaroperatie ondergaat. Ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen krijgen gemiddeld een 8,8 of 8,9 en alle ziekenhuizen die lager scoren dan het gemiddelde, scoren nog boven de 8. Het enige meetbare verschil tussen ziekenhuizen is dat patiënten in het ene ziekenhuis minder vaak contact hadden met dezelfde oogarts als in het andere. De CQ-index staaroperatie brengt verder geen noemenswaardige verschillen tussen de onderzochte ziekenhuizen aan het licht, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Dit komt waarschijnlijk door de hoge gemiddelde score. De vragenlijst is goed te gebruiken om de kwaliteit van zorg per ziekenhuis te inventariseren.

Kwaliteit meten
Een CQ-index meet op een gestandaardiseerde manier de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de zorg en in wat zij belangrijk vinden. Op allerlei terreinen binnen de gezondheidszorg worden momenteel CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. In alle sectoren van de gezondheidszorg is het belangrijk om de kwaliteit zichtbaar te maken vanuit het perspectief van de cliënt. De CQ-index is hiervoor een geëigend instrument.

Ontwikkeling
Het NIVEL deed onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Staaroperatie, met andere woorden is de vragenlijst geschikt om onderscheid te maken in de kwaliteit van zorg tussen de verschillende ziekenhuizen. Voor heel veel aandoeningen (zoals astma, spataderen, lage rughernia) en zorgsectoren (zoals verpleging, verzorging en thuiszorg) zijn of worden op dit moment CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. De systematiek van de CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.