Publicatie

Publicatie datum

Het Farmaco Therapie Overleg in 1999: stand van zaken en effecten op

Dijk, L. van, Barnhoorn, H., Bakker, D. de. Het Farmaco Therapie Overleg in 1999: stand van zaken en effecten op Utrecht: NIVEL, 2001.
Download de PDF
Vrijwel alle huisartsen en openbare apothekers in Nederland participeren in een groep voor Farmaco Therapie Overleg (FTO). In totaal zijn er ruim 800 FTO-groepen. De Stichting Doelmatige Geneesmiddelen Voorziening DGV) heeft op landelijk niveau een coördinerende en stimulerende rol voor het FTO. Om de stand van zaken in het FTO te evalueren, hield Stichting DGV in 1992 en 1996 inventarisaties waarin het functioneren van van FTO-groepen centraal stond. In 1999 is weer een inventarisatie gehouden. Dit keer is dat, in opdracht van de Stichting DGV, gedaan door het Nivel. Dit rapport omvat de resultaten van deze inventarisatie. Anders dan in de twee eerdere inventarisaties is dit keer ook gekeken in hoeverre het functioneren van de FTO-groepen van invloed is op het voorschrijven van de deelnemende huisartsen. Hiertoe zijn bij vier zorgverzekeraars gegevens van huisartsen in 85 FTO-groepen verzameld en geanalyseerd.