Publicatie

Publicatie datum

"Het gevoel erbij te horen": arbeidsparticipatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking.

NIVEL. "Het gevoel erbij te horen": arbeidsparticipatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Tien leden van het Panel Samen Leven van het NIVEL zijn in 2015 geïnterviewd over hun
arbeidsparticipatie. Het betreft een kleinschalig onderzoek. De geïnterviewde leden hadden allen een
lichte verstandelijke beperking. Het Panel Samen Leven is bedoeld om mensen met een verstandelijke
beperking zelf aan het woord te laten over de kwaliteit van hun leven, hun ervaringen met meedoen in
de samenleving en met de gezondheidszorg (www.nivel.nl/panel-samen-leven). De interviews over
arbeidsparticipatie zijn gehouden in het kader van een interne ideeënimpuls van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd door GFK. Centrale vraag voor het onderzoek was:
met welke ondersteuning kan de arbeidsparticipatie van mensen met een lichte verstandelijke
beperking volgens henzelf worden bevorderd? (aut. ref.)
Gegevensverzameling