Publicatie

Publicatie datum
Het influenzaseizoen 2004/'05 in Nederland met de grootste epidemie van de laatste 5 jaar, door virusvariant A/California, en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2005/'06.
Jong, J.C. de, Rimmelzwaan, G.F., Bartelds, A.I.M., Meijer, A., Fouchier, R.A.M., Osterhaus, A.D.M.E. Het influenzaseizoen 2004/'05 in Nederland met de grootste epidemie van de laatste 5 jaar, door virusvariant A/California, en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2005/'06. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2005, 149(42), 2355-2361
Download de PDF
De influenza-epidemie van 2004/’05 begon laat in het seizoen. De achtergrondwaarde van 3 influenza-achtige ziektebeelden per 10.000 inwoners per week werd overschreden van week 1 tot week 14 van 2005. De omvang was de grootste van de laatste 5 jaar, namelijk 104 per 10.000 inwoners. De epidemie werd zoals gebruikelijk voornamelijk veroorzaakt door influenza-A-virussen van het subtype H32 en in mindere mate A/H1N1- en B-virussen. De geïsoleerde influenza-A/H3N2-virussen bleken in de hemagglutinatieremmingstest te behoren tot de nieuwe variant A/California/7/04, die enigszins afwijkt van het voor 2004/’05 gebruikte vaccinvirus. Ook de influenza-B-virusisolaten verschilden significant van het corresponderende vaccinvirus. De influenza-A/H1N1-virussen waren wel gelijk aan het overeenkomstige vaccinvirus. Voor het influenzaseizoen 2005/’06 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de volgende vaccinsamenstelling aanbevolen: A/California/7/04 (H3N2), A/New Caledonia/20/99 (H1N1) en B/Shanghai/361/02. (aut.ref.)