Publicatie

Publicatie datum

Het influenzaseizoen 2011/12 in Nederland: een kleine epidemie gedomineerd door het A(H3N2)-virus.

Jong, J.C. de, Meijer, A., Donker, G.A., Hoek, W. van der, Rimmelzwaan, G.F., Osterhaus, A.D.M.E. Het influenzaseizoen 2011/12 in Nederland: een kleine epidemie gedomineerd door het A(H3N2)-virus. Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie: 2012, 20(4), 142-148
Lees online
De influenza-epidemie van het seizoen 2011/12 was klein, kort en laat. A(H3N2)-virussen overheersten, het A(H1N1) pdm09-virus werd slechts sporadisch gedetecteerd en onder de B-virussen was de fylogenetische lijn B/Yamagata/16/88 dominant. Bij de A(H1N1)pdm09- en B-virussen is er sinds 2010/11 geen significante antigene drift opgetreden en bij het begin van het seizoen leken de vaccinvirussen goed op de circulerende virussen. De uitslagen van onze hemagglutinatieremmingstesten (HAR) suggereren echter dat er gaande de epidemie laagreactieve A(H3N2)-stammen verschenen, wijzend op een antigene vaccinmismatch voor dit subtype. Twee A(H1N1)pdm09-virussen met een H275Yaminozuursubstitutie in het neuraminidase, indicatief voor sterk verminderde remming door oseltamivir, werden gevonden bij patiënten die niet waren behandeld met oseltamivir. Voor het seizoen 2012/13 op het noordelijk halfrond heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als influenzavaccinsamenstelling aanbevolen:
• voor A(H1N1)pdm09: A/California/7/09;
• voor A(H3N2): A/Victoria/361/11;
• voor B: B/Wisconsin/1/10 van de lijn B/Yamagata/16/88. (aut.ref.)
Gegevensverzameling