Publicatie

Publicatie datum

Het Panel: verpleegkundigen en patiëntveiligheid.

Kruif, A. de, Veer, A. de, Bolle, F. Het Panel: verpleegkundigen en patiëntveiligheid. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2005, 115(5), p. 34-35.
Download de PDF
Jaarlijks overlijden in Nederland enkele duizenden mensendoor fouten en tekortkomingen in het medisch handelen. Een veelvoud hiervan ondervindt niet-dodelijke, maar wel ernstige gevolgen van medisch handelen.
Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden ondervraagt de patiëntveiligheid. De nadruk ligt hierbij op het veiligheidsbeleid, eigen ervaringen en multidisciplinaire aanpak.