Publicatie

Publicatie datum

Het vergroten van arbeidsparticipatie onder mensen met een chronische ziekten of beperking: een werkwens alleen is niet voldoende.

Putter, I. de, Cozijnsen, R., Rijken, M. Het vergroten van arbeidsparticipatie onder mensen met een chronische ziekten of beperking: een werkwens alleen is niet voldoende. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking blijft het nog steeds moeilijk om betaald werk te vinden. Een vijfde van degenen die in 2013 geen werk hadden, zou wel graag een betaalde baan hebben.

De arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of beperking blijft nog flink achter bij die van de algemene bevolking. In 2013 werkte een kwart (26%) van de mensen met een chronische ziekte of (matige tot ernstige) lichamelijke beperkingen van 15 t/m 64 jaar tenminste 12 uur per week, in de algemene bevolking was dat twee derde (66%).

Extra voorwaarden
Een vijfde van de mensen met een chronische ziekte of lichamelijk beperking die in 2013 geen werk had, zou wel een betaalde baan willen hebben. Door de economische crisis is het voor heel veel mensen moeilijk een betaalde baan te krijgen, en voor mensen met een chronische ziekte of beperking extra moeilijk omdat zo’n baan vaak nog aan voorwaarden moet voldoen, zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.

Participatiewet en Quotumwet
Met de komst van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen. Met deze wet en de Quotumwet – waarin is vastgelegd dat er in 2012 150.000 extra banen moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder 25.000 bij de overheid – krijgen gemeenten meer mogelijkheden om maatwerk te leveren. Aanvankelijk gold de quotumwet alleen voor diegenen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zelfstandig een wettelijk minimum loon te verdienen. Inmiddels is de doelgroep van de Quotumwet verbreed.

Verruiming
NIVEL-onderzoeker Rabina Cozijnsen: “Nu de Quotumwet ook geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die in principe wel het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, vergroot dit wellicht de kansen van meer mensen met een chronische ziekte of beperking op betaald werk.”

NPCG
Met jaarlijks onderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) volgt het NIVEL de uitwerking van veranderingen in het beleid op de inkomenspositie en arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte en beperking. Recent heeft een update van de tabelservice van het NPCG (http://tabelservice.nivel.nl/selectie) plaatsgevonden. Gegevens over ontwikkelingen in werk en inkomen zijn nu beschikbaar tot en met 2013. Daarnaast zijn er via de tabelservice ook gegevens te vinden over zorgvraag, ervaren kwaliteit van zorg en gezondheid.