Publicatie

Publicatie datum

Hoe communiceren bedrijfsartsen en verzekeringsartsen met chronisch zieken en gehandicapten?

Brink-Muinen, A. van den. Hoe communiceren bedrijfsartsen en verzekeringsartsen met chronisch zieken en gehandicapten? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde: 2008, 16(9), 375-380
Download de PDF
Goede communicatievaardigheden zijn essentieel voor het goed uitoefenen van de taken door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. In dit artikel wordt onderzocht hoe mensen met een (lichamelijke) chronische ziekte of handicap (15-65 jaar) oordelen over de communicatie met de bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. In mei 2007 zijn gestructureerde telefonische interviews gehouden (respons 81%) met leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL: 89 over de communicatie met bedrijfsartsen, 81 over verzekeringsartsen.
De mensen met een chronische ziekte of handicap die zijn ondervraagd, zijn over het algemeen positief over de communicatie met de bedrijfsarts en met de verzekeringsarts, zij het over de laatstgenoemde iets minder. Zij stellen meer vertrouwen in de bedrijfsarts en zij oordelen positiever over diens bejegening. De verzekeringsarts voldoet in de ogen van de chronisch zieken en gehandicapten minder vaak aan hun verwachtingen over communicatie dan de bedrijfsarts. Hoe hoger het percentage arbeidsongeschiktheid van chronisch zieken en gehandicapten is, des te positiever ze oordelen over de communicatie met de verzekeringsarts. (aut. ref.)