Publicatie

Publicatie datum

Hoe vaak hebben Nederlanders contact met de huisartsenpraktijk? Zorggebruik in de huisartsenpraktijk in 2019.

Nielen, M., Hek, K., Weesie, Y., Davids, R., Korevaar, J. Hoe vaak hebben Nederlanders contact met de huisartsenpraktijk? Zorggebruik in de huisartsenpraktijk in 2019. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Samenvatting van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek
- 78% van de ingeschreven patiënten had in 2019 contact met de huisartsenpraktijk. Dat komt overeen met voorgaande jaren.
- Nederlanders hebben gemiddeld vijf keer per jaar contact met de huisartsenpraktijk. Dit zijn voornamelijk consulten met de huisarts (83%).
- Op basis van een nieuw ontwikkelde rekenmethode wordt het aantal ketenzorgcontacten geschat op gemiddeld 0,5 contacten per ingeschreven patiënt; ongeveer 10% van het totaal aantal contacten. 
- Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Dit heeft echter niet veel invloed op de zorggebruik cijfers: het gemiddeld aantal contacten met de huisarts per ingeschreven patiënt is in 2019 vergelijkbaar met het jaar ervoor (4,1 versus 4,3 contacten). Het nieuwe ´consult minder dan 5 minuten´ komt overeen met de oude ´telefonische consulten´ en ´E-mailconsulten´ Hetzelfde geldt voor de overlap tussen ´consult van 5-20 minuten´ en het oude ´korte consult´ en ´consulten langer dan 20 minuten’ en de oude ‘lange consulten’.
- Hypertensie is de meest voorkomende reden om contact op te nemen met de huisarts. De meest voorkomende klachten bij vrouwelijke patiënten op het spreekuur van de huisarts zijn urineweginfectie, hypertensie en vermoeidheid. Bij mannen zijn dit hypertensie, diabetes mellitus en hoesten.