Publicatie

Publicatie datum

Hoofpijn, migraine en spanningshoofpijn in de huisartspraktijk.

Bijl, D., Hutten, J.B.F., Grol, R., Velden, J. van der. Hoofpijn, migraine en spanningshoofpijn in de huisartspraktijk. Huisarts en Wetenschap: 1994, 37(4), p. 142-148
Lees online
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek op basis van gegevens uit de Nationale Studie naar de incidentie, de contactredenen en de diagnosen, de comorbiditeit en het handelen van huisartsen bij hoofdpijn, migraine en spanningshoofdpijn De incidentiegegevens komen overeen met die van andere Nederlandse registratie-onderzoeken. De hoogste incidentie werd gezien bij spanningshoofdpijn (2,1/1000 per 3 maanden). Vooral vrouwen consulteerden hun huisarts voor hoofdpijn. Bij de patiënten bestonden vaak psychosociale problemen en depressieve beelden. Het handelen van huisartsen werd gekenmerkt door veel lichamelijk onderzoek, veel voorlichting en gespreksvoering, met name bij het begin van een episode en bij spanningshoofdpijn ook in bestaande episoden. Aanvullend onderzoek werd slechts weinig aangevraagd. Bij hoofdpijn en migraine werden veel medicamenten voorgeschreven, zowel bij het begin als in het vervolg van een episode. Het handelen van de huisarts bij spanningshoofdpijn, en in mindere mate bij hoofdpijn en migraine, sloot dus in hoge mate aan bij de - destijds nog niet gepubliceerde - NHG-Standaard Migraine. (aut. ref.)