Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenconsulten voor menstruatiestoornissen na COVID-19 vaccinatie.

Huisartsenconsulten voor menstruatiestoornissen na COVID-19 vaccinatie. 's Hertogenbosch: Bijwerkingencentrum Lareb, 2024. 2 p.
Download de PDF
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat COVID-19 vaccinaties menstruatiestoornissen kunnen veroorzaken. Bijwerkingencentrum Lareb heeft, als onderdeel van de pilot studie “Pilot infrastructuur zorgdatabases”, onderzocht of dit ook heeft geresulteerd in meer huisartsconsulten voor enstruatiestoornissen na COVID-19 vaccinatie en of er risicogroepen waren.

Er is een self-controlled cohort studie uitgevoerd, waarbij personen als hun eigen controles dienen. In deze cohort studie zijn vrouwen geïncludeerd van 12-49 jaar die ingeschreven stonden in de huisartsendatabases van het Nivel (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) en PHARMO in 2021 én die minimaal één COVID-19 vaccinatie hadden gehad in 2021.