Publicatie

Publicatie datum

Huisartsencontacten bij kanker en bijkomende chronische ziektes.

Korevaar, J.C., Heins, M.J., Schellevis, F.G., Rijken, P.M., Donker, G.A. Huisartsencontacten bij kanker en bijkomende chronische ziektes.: , 2014. 44 p. Abstract. In: Abstractboek: NHG-Wetenschapsdag 2014. 13 juni 2014, Groningen.
Inleiding
Tweederde van de patiënten met kanker heeft een of meer chronische ziektes. Bekend is dat patiënten met kanker ook jaren na de diagnose nog steeds een hoger zorggebruik hebben, minder bekend is de invloed van andere chronische aandoeningen op dit zorggebruik.

Onderzoeksvraag
Wat is het effect van specifieke chronische ziektes op het huisartsbezoek na de diagnose kanker?

Methoden
Met data van NIVEL Zorgregistraties is het aantal huisartsbezoeken twee tot vijf jaar na de diagnose kanker bepaald voor patiënten zonder bijkomende chronische ziekte, patiënten met coronaire vaatziekten en patiënten met COPD erbij. Voor elke groep zijn per patiënt 2 controles zonder kanker geselecteerd met dezelfde leeftijd, geslacht, chronische ziekte en huisartspraktijk.

Resultaat
We selecteerden 1607 patiënten met kanker zonder bijkomende chronische ziekte, 465 met kanker en coronaire vaatziekten en 397 met kanker en COPD. Patiënten met kanker zonder chronische ziekte brachten gemiddeld 7 bezoeken per jaar, patiënten met coronaire vaatziekten gemiddeld 11 en met COPD 12. Het aantal bezoeken nam toe met het aantal chronische ziektes, oplopend tot 17 bij COPD met 4 bijkomende chronische ziektes en 12 bij coronaire vaatziekten met 4 bijkomende chronische ziektes. Wanneer het aantal bezoeken echter werd vergeleken met de controles en kanker werd meegeteld als een chronische ziekte, was er geen verschil tussen patiënten en controles.

Beschouwing
De toename in huisartsencontacten met het aantal chronische ziektes is vergelijkbaar bij patiënten met en zonder kanker. Twee tot vijf jaar na de diagnose lijkt kanker het zelfde effect te hebben op huisartsenbezoek als een chronische ziekte.