Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenposten in Nederland en Denemarken: een vergelijking.

Huibers, L., Smits, M., Christensen, M.B., Giesen, P., Wensing, M. Huisartsenposten in Nederland en Denemarken: een vergelijking. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2017, 95(6), p. 254-257.
Download de PDF
Toen in Nederland rond het jaar 2000 de huisartsenzorg buiten kantoortijd werd gereorganiseerd, keek men ter inspiratie naar Denemarken, een land met een vergelijkbaar gezondheidszorgsysteem. Daar vond al in 1992 een eerste reorganisatie plaats van
kleine waarneemgroepen naar grootschalige huisartsenposten [1]. Anno 2017 is het interessant om opnieuw te kijken hoe het er in Denemarken voor staat. Kunnen we in Nederland nog steeds geïnspireerd raken? Of zijn wij nu een voorbeeld voor Denemarken?
In dit artikel kijken we eerst kort in hoeverre het gezondheidszorgsysteem van Denemarken en Nederland op elkaar lijken. Vervolgens vergelijken we de huisartsenzorg buiten kantoortijd, waarbij we zullen pogen te duiden wat de betekenis van de verschillen voor de kwaliteit van zorg is. (aut. ref.)