Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: anticonceptie voor en na ongewenste zwangerschap.

Goenee, M., Donker, G., Wijsen, C. Huisartsenzorg in cijfers: anticonceptie voor en na ongewenste zwangerschap. Huisarts en Wetenschap: 2015, 58(11), p. 599.
Lees online
Dit onderzoek is een samenwerkingsproject tussen het NIVEL en Rutgers. Gegevens over ongewenste zwangerschap werden vanaf januari 2004 tot en met december 2011 verzameld in 42 huisartsenpraktijken die participeren in de Peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. In een aanvullende vragenlijst noteerde de huisarts onder andere achtergrondkenmerken en de intentie van de patiënt tot behoud of afbreking van de zwangerschap. Na 6 maanden verzamelde een follow-upvragenlijst over dezelfde zwangerschappen informatie over de uiteindelijke zwangerschapsuitkomst, het verwijsbeleid en de in gebruik zijnde anticonceptie.