Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: gastro-enteritis op het kinderdagverblijf.

Donker, G., Pelt, W. van, Enserink, R. Huisartsenzorg in cijfers: gastro-enteritis op het kinderdagverblijf. Huisarts en Wetenschap: 2014, 57(9), 477
Lees online
De helft van alle Nederlandse kinderen tussen 0 en 4 jaar (350.000) bezoekt wekelijks een van de 6000 kinderdagverblijven in ons land. Hoewel verondersteld wordt dat kinderdagverblijven
de verspreiding van infectieziekten binnen én vanuit het kinderdagverblijf in de hand werken, is er verbazend weinig bekend over de epidemiologie: ziektelast, risicofactoren voor circulatie van enteropathogenen en effectiviteit van preventie. Veel van de richtlijnen ter controle en preventie
van infectieziekten in de kinderopvang zijn daarom maar beperkt wetenschappelijk onderbouwd. Sinds 2010 loopt er een onderzoek over de impact en risicofactoren van kinderdagverblijfgerelateerde infectieziekten in een netwerk van 100 kinderdagverblijven en in een cross-sectioneel onderzoek van 8500 jonge gezinnen in Nederland. Beide onderzoeken
zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in (onder andere) de epidemiologie van gastro-enteritis op het kinderdagverblijf. Huisartsen zien veel van deze kinderen en moeten alert zijn op uitbraken.
Gegevensverzameling