Publicatie

Huisartsenzorg in cijfers: gevolgen afschaffing vergoeding benzo's.

Hoebert, J., Adriaansens, C., Dijk, L. van. Huisartsenzorg in cijfers: gevolgen afschaffing vergoeding benzo's. Huisarts en Wetenschap: 2010, 53(10), 523
Lees online
Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van benzodiazepinen (benzo’s) in de basisverzekering grotendeels vervallen. Inmiddels zijn de eerste effecten van deze maatregel zichtbaar. Het gebruik van benzo’s is – in tegenstelling tot voorgaande jaren – in 2009 met een zesde gedaald, zo bleek uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Voor een deel komt dit omdat er minder chronisch gebruikers zijn: SFK laat zien dat hun aantal met 14,5% is gedaald. Een andere mogelijke verklaring is dat huisartsen minder snel benzo’s voorschrijven aan nieuwe patiënten. (aut. ref.)
Gegevensverzameling