Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: participatieproblemen chronisch zieken en gehandicapten bespreekbaar?

Cardol, M., Tates, K. Huisartsenzorg in cijfers: participatieproblemen chronisch zieken en gehandicapten bespreekbaar? Huisarts en Wetenschap: 2008, 51(2), 61
Lees online
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die in januari 2007 is ingegaan, heeft als doel om de participatie van alle burgers in de samenleving te bevorderen. Participatie verwijst naar sociale contacten en vrijetijdsbesteding, het hebben van werk of volgen van een opleiding. Het is bekend dat veel mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking minder participeren dan mensen zonder ziekte of beperking. Willen chronisch zieken en gehandicapten hierover praten met hun huisarts? (aut. ref.)