Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: resistentie S. aureus en huidinfecties.

Bijnen, E. van, Paget, J., Heijer, C. den, Schellevis, F. Huisartsenzorg in cijfers: resistentie S. aureus en huidinfecties. Huisarts en Wetenschap: 2015, 58(1), p. 36.
Lees online
Kernpunten
- Gezien de lage resistentie die we vonden voor S. aureus in de commensale microbiota zullen hieraan gerelateerde huidinfecties in Nederland goed te behandelen zijn met de orale antibiotica die in de NHG-Standaard aanbevolen worden.
- De uiteindelijke effectiviteit van het antibioticum is uiteraard nog van vele andere factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld het ziektebeeld en de therapietrouw van de patiënt.