Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: thuisarts.nl en bezoek aan de huisarts.

Reitsma-van Rooijen, M., Korevaar, J.C., Drenthen, T. Huisartsenzorg in cijfers: thuisarts.nl en bezoek aan de huisarts. Huisarts en Wetenschap: 2015, 58(5), p. 257.
Lees online
Kernpunten:
- Voor bezoekers van de website www.thuisarts.nl speelt de geboden informatie een belangrijke ondersteunende rol bij de beslissing om al dan niet naar de huisarts te gaan: 12% ziet weleens af van een voorgenomen bezoek en 10% gaat alsnog.
- Onder jongeren ligt dit percentage bijna drie keer zo hoog als onder ouderen.
Gegevensverzameling