Publicatie

Publicatie datum

Huisartsgeneeskundige zorg buiten kantooruren: een secundaire analyse op de Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk.

Bakker, D.H. de, Velden, J. van der, Abrahamse, H.P.H. Huisartsgeneeskundige zorg buiten kantooruren: een secundaire analyse op de Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL, 1994.
Download de PDF