Publicatie

Publicatie datum

Hyperkaliëmie: haalbaarheidsonderzoek binnen NIVEL Zorgregistraties.

Flinterman, L., Dijk, L. van, Korevaar, J. Hyperkaliëmie: haalbaarheidsonderzoek binnen NIVEL Zorgregistraties. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 15 p.
Download de PDF
Wanneer onderzoek bij specifieke patiëntengroepen gedaan wordt op basis van bestaande registratiedata zoals NIVEL Zorgregistraties eerste lijn is het belangrijk om vooraf te weten of er voldoende patiënten beschikbaar zijn in de data om het onderzoek uit te voeren. Onderzoek uitgevoerd bij (te) weinig patiënten mist de power om uitspraken te doen en daarmee ontbreekt het zo’n studie mogelijk aan impact. Met behulp van een haalbaarheidsstudie kan gekeken worden of er voldoende patiënten beschikbaar zijn in NIVEL Zorgregistraties. Bij gebrek aan voldoende patiënten is er vooraf nog ruimte en tijd om door bijvoorbeeld het combineren met andere bronnen een grotere groep patiënten te verkrijgen. Bij het doen van goed en zinvol onderzoek is het inzicht in het aantal beschikbare patiënten bij aanvang onontbeerlijk.

Hyperkaliëmie, een te hoog gehalte van kalium in het bloed komt vooral voor bij mensen met een aandoening aan de nieren, diabetes en/of het hart. Bij patiënten met diabetes en hartaandoeningen wordt, anders dan bij patiënten met een nieraandoening, een te hoog kalium vooral veroorzaakt door de medicatie die zij gebruiken omdat deze de bloeddruk beïnvloeden [Porter 2011].

Normaal gesproken wordt een te veel aan kalium uitgescheiden in de urine. Bij patiënten met een aandoening aan de nieren of bij bepaalde medicatie die de bloeddruk beïnvloeden is de uitscheiding niet optimaal en kan het gehalte van kalium in het bloed stijgen. Patiënten met een te hoog kalium kunnen last krijgen van spierzwakte, maagpijn en onregelmatige hartslag. In het meest extreme geval kan een te hoog kalium leiden tot een hartstilstand [Porter 2011].

De meeste studies naar patiënten met hyperkaliëmie zijn uitgevoerd onder ziekenhuis populaties. Het is niet bekend welk deel van de gehele populatie wel eens een te hoog kalium gehalte heeft en welk deel daarvoor behandeld wordt. (aut. ref.)
Gegevensverzameling