Publicatie

Publicatie datum

Illegalen aan de 'poort' van de gezondheidszorg: toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen.

Kulu Glasgow, I., Bakker, D. de, Weide, M., Arts, S. Illegalen aan de 'poort' van de gezondheidszorg: toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen. Utrecht: NIVEL, 2000.
Download de PDF
Sinds de invoering van de Koppelingswet is het voor illegalen in Nederland (nog) moeilijker een beroep te doen op gezondheidszorgvoorzieningen. Niettemin wordt in de wet gesteld dat de gezondheidszorg wel toegankelijk is als illegalen zelf betalen of als de zorg 'medisch noodzakelijk' is. Er is een fonds in het leven geroepen (het 'Koppelingsfonds') voor hulpverleners die fonds in het leven geroepen (het 'Koppelingsfonds') voor hulpverleners die onevenredig veel kosten ten behoeve van illegalen maken. Hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van de zorg en welke knelpunten optreden is nagegaan in een de toegankelijkheid van de zorg en welke knelpunten optreden is nagegaan in een de toegankelijkheid van de zorg en welke knelpunten optreden is nagegaan in een onderzoek onder hulpverleners aan de 'poort' van de gezondheidszorg, te weten huisartsen, verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. Onder deze groepen zijn schriftelijke enquêtes gehouden waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan.