Publicatie

Publicatie datum

Implementatiemonitor richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden.

Burger, N., Zwenk, F., Reiffers, R. Implementatiemonitor richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. Diemen: Impact, 2013.
Lees online
Stichting Impact heeft in 2010, in samenwerking met geüniformeerde diensten in Nederland, de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden1 (hierna: de Richtlijn) ontwikkeld.
De Richtlijn is op 16 december 2010 aangeboden aan de heer drs. H.W.M. Schoof, toenmalig
directeur-generaal Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het implementeren
van de Richtlijn binnen de eigen organisatie behoorde tot de verantwoordelijkheid van de verschillende
geüniformeerde diensten zelf. In aansluiting daarop kreeg de Stichting Impact van
het ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht om de voortgang van de implementatie te
onderzoeken. Voorliggend rapport is het eindproduct van dit onderzoek.