Publicatie

Individuele ondersteuning in de periode 2004 tot en met 2008.

Cardol, M., Rijken, M. Individuele ondersteuning in de periode 2004 tot en met 2008. In: A.M. Marangos; M. Cardol; M. Dijkgraaf; M. de Klerk. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking: twee jaar na de invoering van de Wmo. Den Haag/Utrecht: SCP, NIVEL, 2010. p. 24-35.