Publicatie

Publicatie datum

Infographic. De ecologische voetafdruk in de zorg verkleinen: uitdagingen voor veel verschillende zorgdisciplines op veel verschillende niveaus.

Mans, L., Knottnerus, B. Infographic. De ecologische voetafdruk in de zorg verkleinen: uitdagingen voor veel verschillende zorgdisciplines op veel verschillende niveaus. Utrecht: Nivel, 2023. 1 p.
Download de PDF
Waar initiatieven om CO 2 uitstoot te verminderen in ziekenhuizen al een vlucht hebben genomen, gebeurt dit ook steeds meer in de eerstelijnszorg. Wat kunnen we van elkaar leren? In een Nivel Verbindt bijeenkomst (25 januari 2023) gingen 27 zorgprofessionals met elkaar in gesprek over duurzame infectiepreventie, duurzaam geneesmiddelen gebruik en duurzame gedragsverandering. Per thema de bevindingen.