Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Nationale plasdag.

Hek, K., Weesie, Y. Infographic. Nationale plasdag. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Monitoren van de behandeling van plasproblemen: Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb onderzoeken de werking en bijwerkingen van medicijnen voor plasproblemen en vergelijken deze met andere behandelingen. Daarvoor zetten zij een register op van patiënten met plasproblemen. Hun ervaringen worden verzameld met vragenlijsten, aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.