Publicatie

Publicatie datum

Infographic: Succesvol schatgraven in big data: drie machine learning pilots.

Nivel. Infographic: Succesvol schatgraven in big data: drie machine learning pilots. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download de PDF
Het toepassen van machine learning algoritmen op de zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn leidt tot nieuwe inzichten, inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen. . Dit is gebleken uit de resultaten van drie pilots rondom ‘big data’, die het Nivel heeft gedaan in samenwerking met datascientists van verschillende universiteiten.

Nivel Zorgregistraties eerste lijn beschikt over longitudinale informatie over de huisartsenconsulten en medicijnvoorschriften van 1,7 miljoen patiënten. Juist deze ‘big data’ zouden zich uitstekend lenen voor ‘machine learning’, een verzamelnaam voor nieuwe algoritmes die zelf kunnen leren van data. Om dit te verkennen is het Nivel een samenwerking aangegaan met de universiteiten Leiden en Maastricht en met het AMC.

De toegevoegde waarde van machine learning: drie pilots
In de eerste pilot werd machine learning gebruikt om op basis van eerdere huisartsenconsulten een latere registratie van een suïcide(poging) te voorspellen.
In de tweede pilot werd gekeken of het mogelijk was het verloop van de griepepidemie te voorspellen op basis van zoekgedrag op Google. Deze cijfers werden vergeleken met het aantal geregistreerde huisartsconsulten voor de griep.
In de laatste pilot werd onderzocht welke patiënten met een neusinfectie nu echt baat hebben bij antibiotica, op basis van geregistreerde consulten en recepten bij de huisarts. Ook werd bekeken welk type antibiotica voor wie het meest effectief zou zijn.