Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Tabletnek of gameboyrug: kan smartphone- of tabletgebruik leiden tot meer bezoeken van kinderen aan de fysio-/oefentherapeuten.

NIVEL. Infographic. Tabletnek of gameboyrug: kan smartphone- of tabletgebruik leiden tot meer bezoeken van kinderen aan de fysio-/oefentherapeuten. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
In de cijfers van de NIVEL Zorgregistraties is er vanaf 2013 een stijging te zien in het aantal kinderen die met nek- en rugklachten bij de fysio-/oefentherapeut komt. Mogelijk zijn tablets en smartphones de veroorzaker, maar verder onderzoek moet uitwijzen of dit echt zo is.

Smartphones en tablets worden veelvuldig gebruikt door kinderen. Gemiddeld zelfs 5 tot 7 uur per dag. Het gebruik van smartphones en tablets wordt geassocieerd met nek- en rugklachten als gevolg van het langdurig aannemen van een verkeerde houding.
Gegevensverzameling