Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden: Utrecht, Gelderland en Overijssel [2014-2017].

Nivel, Wageningen UR, Universiteit Utrecht, RIVM. Infographic. Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden: Utrecht, Gelderland en Overijssel [2014-2017]. Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Dat mensen die bij een veehouderij wonen vaker longontsteking krijgen, blijkt uit een vergelijking van plattelandsgemeenten in een vijftal regio’s in Nederland. Bij de vergelijking zijn gegevens over longontstekingen gebruikt van patiënten uit deelnemende huisartspraktijken aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Na Noord-Brabant en Limburg hebben de onderzoekers het onderzoek herhaald bij inwoners van plattelandsgemeenten met veehouderij in Utrecht, Gelderland en Overijssel. Hieruit komt naar voren dat longontsteking ook in deze drie provincies iets vaker voorkomt bij mensen die dicht bij een geitenhouderij wonen. Het gaat vooral om mensen die binnen een afstand van 1 à 2 kilometer van een geitenhouderij wonen. De oorzaak van dit fenomeen is niet duidelijk; er vindt vervolgonderzoek plaats.