Publicatie

Publicatie datum

Inspectie toetst ziekenhuizen in 2014: informatieoverdracht kwetsbare ouderen risicovol.

Blok, C. de, Zijp, E., Vat, L., Soest-Poortvliet, M. van. Inspectie toetst ziekenhuizen in 2014: informatieoverdracht kwetsbare ouderen risicovol. BoardRoom ZORG: 2013, 29(6), 16-19
Gebrek aan standaardisatie is een belemmerende factor bij informatieoverdracht over kwetsbare ouderen. Zorgorganisaties en zorgprofessionals weten onvoeldoende van elkaar welke informatie de ander nodig heeft om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. Comorbiditeit van deze ouderen compliceert de informatieoverdracht. Deelsectoren opereren bovendien onafhankelijk van elkaar en zijn verschillend gefinancierd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg will een toetsingskander om deze gebrekkige informatie overdracht te kunnen verbeteren. (aut. ref.)