Publicatie

Publicatie datum

Interventie 'reductie benzodiazepinegebruik ouderen': evaluatie van de pilotstudie.

Dijk, L. van, Coffie, D., Hoogen, H. van den, Bakker, D. de. Interventie 'reductie benzodiazepinegebruik ouderen': evaluatie van de pilotstudie. Utrecht: NIVEL, 2001.
Download de PDF
Het is vijf FTO-groepen niet gelukt om in een interventie het voorschrijven van benzodiazepines aan ouderen met 10% te verminderen. Dit blijkt uit evaluatie van een pilot-studie met dat doel. Het aantal voorschriften, de dagelijkse dosis, het aantal gebruikers en het aantal patiënten met dubbelmedicatie daalden niet. De huisartsen die aan de pilot meededen schreven overigens bij aanvang al duidelijk minder benzodiazepines voor dan de gemiddelde Nederlandse huisars. Ouderen die benzodiazepines gebruiken hebben een verhoogd risico op vallen. Het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (DGV) wil daarom dat huisartsen minder benzodiazepines aan ouderen gaan voorschrijven. Daartoe wil DGV groepen voor Farmaco Therapie Overleg (FTO-groepen, bestaande uit zowel huisartsen als apothekers) doelgericht gaan ondersteunen, in combinatie met publieksgerichte voorlichting. Dit is de Interventie 'reductie benzodiazepine-gebruik ouderen' (RBO). Het Nivel heeft een RBO-pilotproject geëvalueerd dat is uitgevoerd onder vijf FTO-groepen. Benzodiazepinegebruik bleek voor de deelnemende huisartsen een lastig onderwerp. Ten eerste zijn patiënten moeilijk te overtuigen van het nut geen slaapmiddelen meer te gebruiken. Ten tweede beschouwen veel artsen het onderwerp niet als een groot probleem. Een van de doelstellingen van de pilot was een vermindering van benzodiazepinegebruik onder 55-plussers met tenminste 10% door minder en korter voorschrijven. De meeste groepen kozen voor en combinatie van de preventie van nieuw gebruik en de aanpak van bestaand gebruik. Niet van alle deelnemende huisartspraktijken waren voorschrijfcijfers bekend. In alle groepen is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest en werden er afspraken gemaakt om het gebruik terug te dringen. Toch is de vermindering van 10% in geen van de groepen gehaald. De oorzaak kan liggen in het feit dat de deelnemende praktijken al voor aanvang van de pilot aanzienlijk minder benzodiazepinen voorschreven dan het landelijk gemiddelde. Als alle huisartsen in Nederland zo zouden voorschrijven zou een reductie van 10% in het benzodiazepinegebruik misschien wel mogelijk zijn.
Gegevensverzameling