Publicatie

Publicatie datum

Inventarisatie van paramedische zorg voor chronisch zieken: de zorg door ergotherapeuten.

Heerkens, Y.F., Rijken, P.M., Dekker, J. Inventarisatie van paramedische zorg voor chronisch zieken: de zorg door ergotherapeuten. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie: 1998, 26(4), p. 144-150.
In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van een inventariserende studie naar de betekenis van paramedische zorg (inclusief ergotherapie) voor chronisch zieken. Na een korte toelichting op de vraagstelling en de methodiek, worden globaal de algemene resultaten van het onderzoek besproken gevolgd door de resultaten voor de ergotherapie.

Nadruk ligt op het beschrijven van de behoefte aan en het gebruik van ergotherapeutische zorg door chronsich zieken. Daarbij komen ook aan de orde de aangrijpingspunten voor ergotherapeutische zorg (in termen van stoornissen en beperkingen) en de knelpunten die in de zorg worden ervaren door de chronisch zieken zelf en door de ergotherapeuten. (aut.ref.)