Publicatie

Publicatie datum

Jaarboek 2003.

Jaarboek 2003. Utrecht: NIVEL, 2004. 131 p.
Download de PDF
Het NIVEL doet steeds meer internationaal vergelijkend onderzoek.
In 2003 o.a. naar:

de mogelijke oorzaken van de beperkte beschikbaarheid van donor-organen in 10 West-Europese landen;
de taakopvatting en praktijkorganisatie van huisartsen in 32 landen in Oost- en west Europa;
de invloed van het gezondheidszorg systeem op de communicatie tussen huisarts en patiënt in 10 West- en Centraal-Europese landen;
de verschillen tussen Amerikaanse en Nederlandse specialisten tijdens een hypertensie-consult.
In het NIVEL Jaarboek 2003 vindt u verder een overzicht van de belangrijkste resultaten van NIVEL onderzoek in dat jaar, gerangschikt in de volgende thema’s:

Gezondheid en ziekten (o.a.: Mensen in noordelijke provincies worden gezonder oud),
Wat vindt de patiënt ervan (o.a. Kankerpatiënten vragen second opinion)
Naar een betere kwaliteit (o.a.: Snoezelen is goed voor demente ouderen en hun verzorgenden)
In de praktijk (o.a.: Voorlichting aan hartpatiënten kan beter)
Werken in de zorg (o.a.: Medisch specialist in deeltijd)
Financiering en structuur (o.a.: Uiteindelijk verandert bijna niemand van ziekenfonds)